Kategorier
Måne

Furugrein

Idag tar vi turen ut for å finne oss en furugrein. Den skal få henge opp over furutreet vårt inne i gangen. Underveis på turen så vi at gran kvisten hadde småe barnåler og at furukvisten hadde lengre barnåler. Vi så også at furugreinene var veldig høyt oppe på stammen. Men noen kan heldigvis klatre høyt på Månegruppa .