Kategorier
Komet

Naturen våkner

Blikket vårt blir fanget av naturen sin transformasjon.

Hvilke variabler ser vi?

Naturen omdanner seg fra vinterdvale til vår-yr.

Kontrastene kommer tydelig frem.

Kategorier
Komet

Oppsummering av Prosessen med Gjenklanger og Lys

Gjenklang et ord som for mange var ukjent, eller aldri hadde hørt om før. Et ord til støtte for oss på Planetringen barnehage i årets prosessorienterte arbeid. En utforskende pedagogikk der lek, aktiviteter og materiale er sydd sammen i et varmt og beriket miljø.

Turen til Nidarosdomen under studiedagen og de mektige rosevinduene ble til en inspirasjon for pedagogene. Dette ble vår inngang til vårt tema på Kometgruppa, nemlig LYS.

Gjennom prosessarbeidet har vi nok en gang sett viktigheten at barna er hovedaktører i deres hverdag. Barnas inkludering, delaktighet, innvirkning, tanker og utforskning kommer så sterkt frem under denne prosessen. Læringen skjer igjennom en syntese av øyeblikker. Øyeblikker som består av tilrettelagt aktiviteter, utforskende miljøer, relasjoner, følelser, deltagelse, glød og nysgjerrighet.

Spørsmål som har vært betydelige for prosessen i år og vi har hatt med oss på alle refleksjoner er :

🟠Hva gjør det med barna som får mulighet til å være med og påvirke, endre og skape?

🟠Hvordan danner vi et miljø slik at delaktighet kommer frem på ulike måter?

🟠Hvordan skaper vi møteplasser der barna kan forundre seg over noe uten at de blir opptatt av å finne et svar?

Hva har lys vært for oss? Dette var et spørsmål vi stilte til barna i etterkant av prosessen. Ordene satt vi sammen i en ordsky.

Et øyeblikk som gjorde en endring i prosessen med LYS var da noen av barna oppdaget et «mirakel»! «et mirakel er hvis det skjer noe magisk, sa jenta L, 4år»

Det var en morgen på barnehagen, opp på himmelen stod plutselig regnbuen opp ned. «Se Grete, regnbuen står opp ned» sa gutten, E, 4år. Dette vakre sjeldne fenomenet ble et vendepunkt for oss i prosessen.

«Regnbuen liker sola best, ikke månen. Det er fordi det er mørkt. Hvis regnbuen kommer opp på natta er det et mirakel. Stjernene liker månen.» sa jenta L, 4 år.

I dialog med foreldrene hører vi at arbeidet med regnbue sitter sterkt hos de fleste barna. Foreldrene beskriver at barn har en eiefølelse når de snakker om Regnbuen. De ser regnbuen i alt rundt seg, ut i fra farger og form.

I den siste tide har vi tilrettelagt for at barnas sin stemme skal komme frem i oppsummeringa. Det har blitt gjort gjennom leire, tegning, samtaler, refleksjoner rundt bilder i papir form og på prosjektor (hundrespråklighet).

«Se, hvis jeg satt en diamant på glitter får jeg lys på meg!»
«Æ laga LYS!!»
«Æ husker at æ laget skygget med D»
«Æ tegner lampene. Æ jobbet med glassene som skinte. Vi hadde de ute. Når mamma skulle komme til frokost (ref:Lysfrokost til familiene)»
«Æ husker paljett jakken min som skinner»
«Æ husker at vi satt og tegnet sammen om lys»
«Æ husker æ laget bokstavet på veggen(ved hjelp av overhead). Også kom R og la noe på også ble det noe annet»
«Æ husker firkantene på gulvet, der vi hoppet. Sola skinte på vinduene så ble det farger på gulvet»
«Kuler i akvarium»
«Vannperler i akvarium»
«Den største lommelykta!», E,4år
«Lommelykt», P,4år
Regnbuen opp ned
«Det er en regnbue roper hun!, E, 4år”
“Kom å se, regnbuen har gjemt seg under isen», sier gutten, E,4 år
«Æ laga regnbue gjerde til dyra!»
På tur til å prøve å finne regnbuen

Etterord:

Det ligger i vårt ansvar å skape miljøer der barna for være med å endre, påvirke og skape sin egen hverdag. Barna skal ha en aktiv deltagelse inn i både sitt eget liv og i det miljøet man er i.

Vi ser barna som en viktig ressurs både i prosessen, som også i hverdagens oppgaver og gjøremål.

Barnesynet, verdisynet, kunnskapsynet og læringssynet bygges, skapes og vises i vår pedagogiske praksis.

Det er naturlig for oss å jobbe i lag. Et lag som består av pedagoger, barn og foreldre som jobber sammen.

Kategorier
Komet

Eventyr

Vi bygger slott!

Rollene fordeles av barnegruppe.

Stemmene, dialogen bygges underveis.

Kongen, dronning, prinsesser, riddere, hest, okser-ridder, drage fyller raketrommet og vi føler som en del av et eventyr.

Drage og ridder
Spiller på fløyte
Hesten og ridder
Dronning
Kategorier
Komet

Når epilogen skal skrives…

Påsken er ferdig, og våren nærmer seg. Foreldre samtaler, såing og vi er klare til å ta imot det nye som kommer.

Men før vi skal sette en prikk på årets prosess vil vi gå tilbake til starten.

De neste ukene vil vi fokusere på oppsummering av årets prosess.

🟡Hva har jeg/vi lært?

🟡Hva med hensikten vår?

🟡Hvilke øyeblikk/øyeblikker sitter vi igjen med?

🟡Hva ga oss motgang?

🟡Hva var det som rørte oss?

🟡På hvilken måte var prosessen utforskende?

Vi vil igjennom pedagogiske dokumentasjon, aktiviteter og refleksjoner reise frem og tilbake for å få frem alle sine tanker, teorier om arbeidet vårt med Gjenklanger og Lys.

Vi skal tilrettelegge med rekvisitter som vi har sett har hatt betydning for prosessen. Dette er rekvisitter som plexiglass, lommelykter, speil, prosjektor, overhead, paljetter, cd plater. Rekvisittene skal være til støtte for barnas formidling.

Pedagogene vil nå forsøke å være forfatter til barnas sine teorier og tanker rundt prosessen med Gjenklanger og Lys.

Pedagogisk dokumentasjon
Kategorier
Komet

God Påske

Gjennom systematisk arbeid blir vi kjent med høytiden som kommer.

Iscenesettelse av fysiske miljø

I starten av perioden dekker vi rommet med egg i ulike former og størrelser, gule blomster (både friske og plastikk), høner, hane, kyllinger og annet type material som gjør at man blir nysgjerrig på høytiden som kommer.

Raketrommet
Naturrommet

Aktiviteter:

Vi tilbyr meningsfulle aktiviteter. I løpet av de siste ukene har vi jobbet med ulike uttrykksformer og har vært innom ulike språk i planlegging og gjennomføring av aktivitetene.

Leire

Tegning og fortelling

Vi ønsker dere alle God Påske!!!