Kategorier
Sol

Vi kreerer en installasjon

Skal vi bygge noe?

«Ja»!

Vi finner frem sponplater, limtreklosser, plank, skruer, målebånd, vater, skrumaskin og sag, så setter vi i gang.

Hva skal det bli mon tro?

Det vet vi ikke enda. Må det bli til noe da?Hvem vet hva det skal bli i leken og fantasien fra dag til dag…

«Et marihønehus».

«En traktor».

«Vi skal gjemme oss inni».

Ivrige hender finner skruer.

«Her»!

De vil bygge, bidra i fellesskapet om å skape noe til rommet vårt. En foranderlig møteplass der vi kan samles i lek og kroppslighet.

Hensikten vår? Noe samskapende. Å få bidra. Ivrig. Bidra med sitt uttrykk og språk.

Kategorier
Stjerne

Is

Takk for alle isblokker dere har tatt med til barnehagen. I dag pratet vi og jobbet med å teste liming med vann og is. Vi inviterte hele barnehagen inn med spørsmålet «hva kan vi skape sammen av isblokken?»

Venner fra flere grupper kommer til. Det er med på å utvide spørsmålet.

Ta gjerne med mer is i melkekartonger.

Kategorier
Stjerne

Lekemiljø

På Stjerne har vi et fast basematerial som er tiltenkt ettåringen. I år har vi tilført material som skaper lyd og dette skinner litt sterkere i rommet akkurat nå. Når vi flytter rundt på det faste materialet og lager nye lekemiljø, oppstår det nye møter mellom barn- material, barn- barn og barn- pedagoger.

«Barn leker først og fremst fordi det er spennende og meningsfylt, samtidig som det er barnas viktigste arena for læring. I leken leker de ut følelser, bearbeider inntrykk og håndterer konflikter. De samarbeider, skaper relasjoner, bruker kreativiteten og fantasien sin. For barna er leken indremotivert og et av barnas hundre språk.» (Årsplan for Planetringen barnehage)

Kategorier
Planetringen Barnehage

En opplevelse kan bli bedre om den deles

Kategorier
Komet

Prosessarbeid Gjenklanger: Rom i lys og skygger.

Når vi iscenesetter og tilrettelegger har vi alltid med oss refleksjoner og pedagogisk dokumentasjon inn i arbeidet vårt.

Hensikten er med oss hele tiden. Det blir vår støtte til å begrunne hvorfor vi tar de valgene vi gjør.

Når vi pedagoger tilrettelegger rommene tar vi med oss kjennskapen vi har for individene og gruppa i sin helhet.

Vi ønsker å skape ulike møteplasser som åpner opp for de «hundre språk»

Pedagogene opplever en aktiv dialog og utforskning mellom barna og til materialet. De jobber aktivt med å prøve ut ulike måter å undersøke på, samtidig skapes det nye ideer og historier som blir til underveis.