Forside

På jakt etter et ord som kunne være en støtte for oss i å arbeide med verdier og holdninger barnehageåret 2023/24. Et ord som gir barna verdier og et grunnlag til å ta kloke valg for seg selv og fremtiden. Etter refleksjoner om flere ord ble gjenklanger vårt tema neste barnehageår.

Som en inngang til våre forberedelser løftet vi flere måter å tilnærme oss ordet på. For oss kan gjenklanger bety en klang inn i fortiden fra nåtiden, men også relasjoner og samklang mellom menneskene, til jorden vår, nærmiljøet, til naturen, i oss selv og til andre.

Gjennom ordet som blir med oss inn i prosessarbeidet ønsker vi å løfte hjernens tanker og hendenes erfaring til et felles læringsmiljø der vi bygger laget.

I prossesen Flora med Sol gruppen i 2019/2020 ble Hesten «Juni» til.

Denne boken handler om oss i Planetringen barnehage, om barn og voksne og prosjektene våre, om fortellinger, bilder, materialitet, perspektiver og tanker innenfra og utenfra.Teksten veksler mellom å fortelle og forklare, noen ganger faglig, undrende eller i dialog, andre ganger fagpoetisk. Vi ønsker å dele våre erfaringer i denne boken. Å dele kan også gi inspirasjon. Et ord eller et bilde, en setning eller en fortelling, å kunne bla fra side til side eller åpne for en lesestund om vårt prosessorienterte arbeid og demokratiske møteplasser. Med dette inviterer vi dere inn i vårt levde barnehageliv.

Siste blogginnlegg

Møte med strået

Møte med strået

Et lite strå Lite strå i vinden vipper Hvorfra, hvorhen? Mot solen strekker ut sine små fingre Hvorhen? Skyene driver som dyreflokker,  vinden vugger det tynne siv Liten venn på jorden ber om svar: Hvorfra, hvorhen? Av…


Instagram