Kategorier
Informasjon

Sommerfest 13. juni

Kategorier
Informasjon

Studiedag 2. januar

Barnehagen er da stengt.

Kategorier
Informasjon

Studiedag 29.november

har vi felles fagdag for hele oppvekstsektoren i Malvik kommune, barnehagen er stengt denne dagen.

Kategorier
Informasjon Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne

Brannvernuke

Hvert år er det en nasjonal brannvernuke i uke 38.
En uke det spesielt skal være fokus på brannvern både i norske hjem, skoler og barnehager.

I barnehagen hos oss har vi to brannøvelser i løpet av uka, en varslet brannøvelse og en som ikke er varslet.
Varslet brannøvelse har vi tirsdag 19. september kl. 0930.
Vi øver og snakker sammen om hva vi gjør om det blir brann i barnehagen. Hvor vi skal møte opp, hva er det som varsler oss om det brenner i barnehagen, lyden i klokken, hvorfor vi må øve, at vi må holde oss samlet.

Her kan dere lese mer om Årets brannvernuke:
https://brannvernforeningen.no/brannvernuka

Kategorier
Informasjon

Parkering og trafikksikkerhet

For noen år siden fikk vi laget ny parkeringsplass på Planetringen barnehage. Den ble utformet med tanke på trafikksikkerhet og utnyttelse av plassen. Systemet ved parkeringsplassen er ment å fungere slik at dere som henter og bringer skal parkere langsmed barnehagen. Ansatte og besøkende skal parkere på de oppmerkete plassene. Det skal alltid da rygges inn. Noen ganger kan det være fullt på plassen for henting og bringing. Da kan det parkeres andre steder, men husk å rygge inn.

Motoren skal alltid slåes av. Vi holder til i et tettbygd strøk, så av hensyn til naboer skal det ikke tutes ved avskjed, vi må finne andre måter å si hade på.

Av sikkerhetsmessige årsaker ser vi viktigheten av at barna holder seg sammen med foreldrene ved henting og bringing. Det kan fort oppstå farlige situasjoner når barna går alene på parkeringsplassen.