Kategorier
Måne

Gjensyn med leira

Er gjensynet med leira en gjenklang? Dette starter en tanke som pedagogene på Månegruppa tar med seg til det første gruppemøtet.

Månebarna har med seg erfaring med leire fra tida på Sol. Det vises tydelig i møte med leira i dag. De bruker kroppen, legger tyngde på leira og bruker redskapene ulikt.

Vi ser at barna jobber forskjellig. Noen prater og forklarer, mens andre jobber stille, uten å si så mye.