Kategorier
Måne

Lek

Rakettrommet er dekket i vårdrakt med innslag av påskerekvisitter. Et miljø som vi tenker skal invitere til lek og samtale om påsken.

Noen velger basemateriale de er godt kjent med mens flere lokkes av høytidens innslag av farger. Barna på Månegruppa bruker rommet til å « leke livet». Rollelek lever i hele rommet.

Pulsen i rommet går i flere tempo. Ivrige bevegelser lager mat, dekker på, ligger på putene. Kroppen kjenner ro til å sove. Praten går rundt bildene i boken. Travle skritt som trenger et material til kulebanen.

Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.