Kategorier
Måne

Treffpunkt for betraktninger

En hånd klemt hardt sammen, inni hulrommene av hånden kan vi skimte noe orange. Dette vekker vår nysgjerrighet. Et spor som fører oss sammen ned til nypebusken.

Engasjerte 3 åringer deler med hverandre, vi står sammen rundt busken. Sammen, men med veldig ulike tanker, ulike erfaringer, ulikt blikk og ulike perspektiver. De deler med hverandre; «busk eller tre» « torner eller pigger». Enigheten er stor i at det er nyper. Det deles erfaringer på hvordan de kan plukke nyper «æ drar sånn» «det stikk når æ kjæm borti piggan» «det blir blod».

Lytting en empatisk inngang til å bli bedre kjent. Lytting er å anerkjenne verdien av ulik kompetanse. Det å sette seg selv på vent for å ønske noen andre sine tanker velkommen inn.

Vi ønsker å bygge et mangfold av ulikheter hvor vi samtidig kjenner på at det jeg sier har en verdi og blir anerkjent i felleskapet. Den enes tanker eller den andres handlinger fører oss kanskje inn på en ny tanke eller en ny handling.