Kategorier
Måne

Varsomhet i møte med papiret

Treåringene viser interesse for maling og vi tilrettelegger for en maleaktivitet. Denne gangen på et papir som er mer skjørt og krever varsomhet. Forsiktige hender som holder.

Barna får også prøve ut hvordan det er å legge et papir oppå det andre og hvordan motivene speiler hverandre.

Nå henger papirene i taket på materialrommet. Velkommen inn for å se.