Kategorier
Planetringen Barnehage

Brannvernuke

Uglebarna har testet rømningsveier

Ballbingen er Uglebarnas møteplass ved en eventuell brann.

Månebarna har tatt en runde i barnehagen for å sjekke rømningsveier, brannslukkingsapparat og brannslange.