Kategorier
Planetringen Barnehage

En reise

public.jpeg

En reise

– Felles prosjekterende arbeid som utgangspunkt for læring og utvikling- 

Å jobbe sammen i en prosess gjør at vi kan dele erfaringer på tvers av gruppene. Vi erfarer at det er verdifullt både for faglig utvikling og læring, og opplevelsen av det kollegiale fellesskapet.

Med «en reise» som tema en periode velger gruppene ulike tilnærminger til temaet ut i fra barnas ståsted og interesse.

Bildene er fra studiedagen denne uken der «en reise» var en del av dagen.


Jeg vet ikke hvor jeg skal denne gangen, men jeg vet jeg skal reise langt …

Odd Børretzen
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg