Kategorier
Planetringen Barnehage

Prosessen mot karnevalet

De siste årene har vi hatt et overordnet tema for karnevals-perioden og jobbet med det i flere uker i forkant av  karnevals-dagen. Før tenkte vi at karneval var ensbetydende med kostymet og det å kle seg ut. Nå tenker vi at barn og voksne først og fremst skal  bli kjent med tema gjennom en undersøkende og utforskende væremåte. Innad på huset jobber vi voksne med å finne innganger til årets tema som er menneske. Tilnærmingen er ulik ut i fra alder og utvikling.

Disse ordene fra Loris Malaguzzi er inspirasjon for oss i dette arbeidet.

 Vi trenger pedagoger som noen ganger er leder, noen ganger scenograf, noen ganger sceneteppe og bakteppe, og noen ganger sufflør. En pedagog som er både søt og streng, som er elektriker, som fordeler malingspann og som til og med er publikum – publikum som betrakter, noen ganger klapper, noen ganger er taus, fylt av følelser, som noen ganger er skeptisk og andre ganger applauderer begeistret.

Vi ønsker å skape gode prosesser for lek, samspill, utforskning og læring,
ved å tilby et tema som beriker og utvider vår kunnskap og forståelse.  Barna har forskjellige uttrykksmåter og vi tror med dette at flere kan finne sin funksjon i temaet. Ikke alle liker å kle seg ut men finner lek og aktiviteter mer meningsfull.
Tidligere har vi hatt tema som insekt, fugler, havet, royal og urbefolkning.  Nå ser vi frem til hva tema Menneske vil bringe.

FullSizeRender.jpg