Kategorier
Planetringen Barnehage

Samarbeid med NTNU Skrivesentret

Barnehageåret 22/23 skal NTNU Skrivesenteret følge vår prosessorienterte praksis med tema TRÆR, TEGNING OG LEIRE. De skal dokumentere vårt arbeid som skal resultere i en ressursbasert nettside på Skrivesentret sine sider.

Hva er Skrivesenteret?
https://skrivesenteret.no/

Skrivesenteret ønsker å vise hvordan Planetringen «gjør» når vi planlegger og forbereder det prosessorienterte arbeidet vårt. De blir med oss på våre ulike møtearenaer som gruppemøter, studiedager, personalmøter, refleksjonsmøter og lederteam. De skal også dokumentere prosessen på gruppene sammen med barna. Det er hovedsaklig gruppene Sol og Ugletårnet som skal følges. Dokumentasjonsmetodene som blir brukt er filming, fotografering og intervju. Alle som blir tatt bilde av eller filmet får tilsendt et samtykkeskjema.

Vi syns at dette er spennende og utviklende. Det er stas at vi er blitt spurt!
Vi er stolte over at arbeidet vi gjør settes pris på og kanskje gjennom Skrivesentrets synliggjøring kan vi inspirere andre?