Kategorier
Sol

Ball

Ballen inspirerer 3 åringen til forskjellige bruksområder. I ballbingen som ligger i nærmiljøet har vi tilgang på mange baller, nok til de som ønsker å delta. Ballen inspirerer barna til fysisk aktivitet og sosialt samspill.