Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Dugnader

Gjennom å invitere til dugnad får familiene et større innblikk inn i vår barnehage.

Når laget rundt barna viser og kjenner på eierskap og glede over å skape, pusse opp og ta vare på tingene våre, gir vi de også gode verdier og holdninger.

Personalet tar med barna på vedlikehold, vask, rydding og sortering som en del av barnehagedagen. Vi setter vedlikehold på dagsorden på slutten av barnehageåret eller finner smutthull i hverdagen i løpet av året.

Sammen bidrar vi på forskjellig vis – vi syr, snekrer, strikker, maler, kommer med lekemateriale, kommer med nyttige tips og engasjement, henger opp saker, gir digital hjelp. Når vi etterspør blomster, rabarbra, isblokker, o. l. fylles barnehagen opp av godhet. Takk for alle bidrag i barnehageåret 2023-2024!