Kategorier
Sol

Leker

Vi opplever at flere barn kommer med leker, ting og rekvisitter  til barnehagen. Og om én kommer med en leke, smitter det ofte på andre.

Hvorfor ønsker ikke barnehagen at barna har med leker hjemmefra? 

I vår barnehage har vi tatt et valg i tråd med vår pedagogikk. Vi skal være komplementær til hjemmet, vi ønsker leker/materiale som er samlende, som barna kan være sammen om. 

Barnehagen og de ansatte har ansvar for å gi barna like muligheter til å komme inn i lek og bygge vennskap, uten at leker og ting hjemmefra bidrar til å gjøre det mer utfordrende for barna.

Vi tenker at å ha med leiker i barnehagen også er å ha leiker i sekken, i jakkelomma, i bukselomma og å ha med leiker kun for å vise frem. Vi ønsker å implementere arbeidsmåtene våre i hele barnehagedagen, også ankomsten i barnehagen.

 Vi tenker det er fint å møte barna, ikke tingene.

 «En bevisst etisk praksis er viktig for at barn skal få like muligheter til å oppleve vennskap og relasjoner.»

Marius Heimen, master i pedagogikk.
public.jpeg