Kategorier
Stjerne

Å være sammen

Vi ser barna som ressurssterke og kompetente mennesker som skal bli tatt på alvor med sine ulikheter.(fra boka vår)

Barn er i kontinuerlig forandring og utvikling.

De trenger tid til å bli kjent med seg selv og så åpne seg og slippe inn andre.
Hvordan kan vi pedagoger og omsorgspersoner vende barna sammen?

Hvordan kan vi støtte barna til å oppdage det unike i andre og bli opptatt av hverandre?

Hvilke verdier oppdager vi ved å være i møte med andre?

Vi utfordrer barna til å snakke sammen, hjelpe hverandre, støtte hverandre, trøste hverandre, reflektere med hverandre og dele tankene sine videre. Vi iscenesetter og skaper møteplasser som hjelper barna til å møtes over «den tredje», gi mulighet til felles erfaringer. Hverdagssituasjoner som skal være med å skape et «vi».

public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.png
public.jpeg