Kategorier
Informasjon

Parkering og trafikksikkerhet

For noen år siden fikk vi laget ny parkeringsplass på Planetringen barnehage. Den ble utformet med tanke på trafikksikkerhet og utnyttelse av plassen. Systemet ved parkeringsplassen er ment å fungere slik at dere som henter og bringer skal parkere langsmed barnehagen. Ansatte og besøkende skal parkere på de oppmerkete plassene. Det skal alltid da rygges inn. Noen ganger kan det være fullt på plassen for henting og bringing. Da kan det parkeres andre steder, men husk å rygge inn.

Motoren skal alltid slåes av. Vi holder til i et tettbygd strøk, så av hensyn til naboer skal det ikke tutes ved avskjed, vi må finne andre måter å si hade på.

Av sikkerhetsmessige årsaker ser vi viktigheten av at barna holder seg sammen med foreldrene ved henting og bringing. Det kan fort oppstå farlige situasjoner når barna går alene på parkeringsplassen.