Kategorier
Komet Planetringen Barnehage

Betongbuen

I uteområdet har vi fått designet en betongbue som ble til under sommerferien.

Betongbuen passer til alle alder, er med og gir barna utfordringer og variasjon i leken.

«Det fysiske miljøet skal utformes med tanke på at estetikk gjør noe med forutsetningene for læring, samspill og trivsel», boka vår.

Det er handlet inn materiale som er tiltenkt til betongbuen og Kometene har fått oppdrag til å iscenesette og skape en møteplass for lek. Velkommen!