Kategorier
Komet

Den siste tiden…

Prosessen vår med Gjenklang og lys har vært og er en langsom prosess og TID er viktig for oss.

Vi har gjennom høsten brukt tid til tilrettelegging av det fysiske miljøet og aktiviteter basert på barnehagens arkitektur, pedagogenes kunnskap og kjennskap om Lys. Dette for å skape møteplasser og muligheter der barna konstruerer sin eget kunnskap og bygger sine egne teorier om hva lys egentlig er.

Regnbuen som sto opp ned har vært et fenomen som har fanget oppmerksomheten av mange på gruppen.

Frem til Karnevals dagen 7. mars vil regnbuen som sto opp ned være en inspirasjon og støtte til prosessen vår mot denne festdagen.

Regnbue lamper, regnbue kostymer, regnbue maskin og mye annet som kommer, vil være små prosjekter som gir oss motivasjon og glede til å jobbe sammen mot noe felles.