Kategorier
Komet

Et mosaikk av øyeblikker

Vi skriver ut bilder fra tidligere aktiviteter, oppdagelser og øyeblikk fra arbeidet vårt med lys. Snakker om det vi ser, har gjort og deler erfaringer med hverandre.

Alle de utallige øyeblikkene som vi så gjerne vil ha tak i men, som så ofte forsvinner så raskt. En øvelse for oss pedagoger å fange opp. Vi vet at disse øyeblikkene har stor betydning for barna og deres liv, og ikke minst hjelpe oss i å ta nye valg videre i prosessen vi er inn i.

«Disco med masse regnbuer», sier et barn
«Ser ut som stjerner», sier et barn
«Det ble skygge og samme farge inni», sier et barn