Kategorier
Komet

Flyinstallasjon

På Komet har vi startet prosessen med en flyinstallasjon.

Etter barnas arbeidstegninger har vi snakket sammen om hvordan de kan bruke dem til å lage det store flyet.

Hvordan griper vi an dette?

Hva møter vi underveis?

Underveis i prosessen med en stor installasjon, møter vi utfordringer. Hvordan ser vi på utfordringer underveis?

«Utfordringer er en fellesbetegnelse for de oppgavene, aktivitetene, opplevelsene og spørsmålene man vil gi barna i forbindelse med et tema. Man kan si at dette er de redskapene pedagogen benytter seg av for å utdype barnas fordypning for noe». (A. Kjær, prosjektarbeid i barnehagen, 2016).

Vi ønsker å få inn barnas ulike perspektiv, men hvordan?

Hva er et fly?

Hvordan kan det se ut?

Hva er spesielt spennende med fly?

Hvordan ser det ut utenpå?

Hvordan kan det se ut inni?

Hva er det som skal til for at et fly kan fly?

Akkurat nå jobber vi med flykroppen:

«Den er stor, vi kan gå inn i den, vi kan sitte inni den, det er hyller til bagasje.»

Barna har på sin individuelle måte, gjennom tegninger, gitt et innblikk i hvordan de ser for seg et fly. På denne måten kan både de og vi pedagoger visualisere oss det store flyet. Men det er en lang vei før det visuelle vises.

Flykroppen lages av hønsenetting, avispapir og lim. Det tar tid og hvordan greier vi da opprettholde interessen?

Vi har ikke laget for mange langsiktige planer. Vi pedagoger må være bevisst det å sette egne ideer og tanker til side og ta inn barnas perspektiver.

Vi må «være i» flykroppen en stund og lage planer fra dag til dag.

«Det tok jo lang tid å bygg verdens største fly å»