Kategorier
Komet

Intelligent materiale

Et intelligent materiale åpner tankene og gir ulike muligheter – et materiale som kan gjøre hva som helst.

Her er to romskip og materialvalget gir nye ideer underveis. Det finnes ingen fasit eller oppskrift for hvordan et romskip skal bygges, men tankene og ideene til barna bygges opp i takt med romskipene.

Barna blir nysgjerrige på hverandres bygging, hva de ulike tingene skal brukes til og hva det er. De går frem og tilbake mellom romskipene og diskuterer, spør og undrer seg sammen rundt ulike finesser på hverandres romskip.