Kategorier
Komet

Karnevals-tradisjon

De siste årene har vi hatt et overordnet tema for karnevals-perioden og jobbet med det i flere uker, i forkant av  karnevals-dagen. 
Før tenkte vi at karneval var ensbetydende med kostymet og det å kle seg ut,Nå tenker vi at barna først og fremst  blir kjent med nye tema  gjennom lek .Vi ønsket derfor å jobbe med karneval over en lengre periode og på den måten gjøre karnevalet mer meningsfullt for både barn og personalet.Vi ønsket også komme bort fra det kjøpepresset som karneval kanskje inne bar for mange familier.
Vi opplevde at det ble tilfeldig hva hvert barn kom utkledd som på karnevals-dagen og at det skapte utfordringer i leken på barnehagen. Det var vanskelig å forenes om en lek når utkledningene var så forskjellige; supermann, ku, prinsesse, tiger, Batman, hund, katt m.m. Ofte kunne vi se et stereotypt kjønnsrollemønster.
Karnevals-dagen var godt planlagt av personalet men ofte utviklet dagen seg slik at ingen visste helt hva vi skulle gjøre, det manglet et felles fokus. Vi  reflekterte sammen og kom fram til at vi ønsket å jobbe prosjekterende og ta et dypdykk i et tema sammen med barna. Vi ønsket at prosessen skulle være det viktigste.
Når vi skal velge tema for karnevalet går vi inn i en prosess, vi ønsker å tilby et tema som beriker og utvider vår kunnskap og forståelse. Vi ønker å lære mer om vår kultur, andre kulturer, historie,verden,dyr,planter, havet og jorda vår. Barna har forskjellige uttrykksmåter og vi ser at flere finner sin funksjon i temaet. Ikke alle liker å kle seg ut men finner lek og aktiviteter mer meningsfull.
Vi har hatt tema som insekt, fugler,havet og urbefolkning. Det er tema som er åpne der rollene ikke er bestemt/satt på forhånd.
I år har vi valgt royal som tema og vi tenker at det innebærer mer enn bare prinsesser. Innenfor slottets området er det også et indre liv.

Hvem jobber på slottet?
Hvordan er hverdagen til en prinsesse?

I skrivende stund har vi startet prosessen med årets karneval sammen med barna. Ella forteller at hun møtte vår egen prinsesse på Lade-stien i høst. Hun tegner Mette-Marit med tur-klær.
Johanne tegner en dame-vakt.