Kategorier
Måne

Skattøya

Skattøya rett over jordet til barnehagen møter oss med nye oppdagelser og gir oss møteplasser som gir næring til samtaler, undring og refleksjoner mellom barna.

Mellom stubber, steinur og trær, føler barna seg frem. De setter seg på huk og roper; «se hva jeg har funnet». En myk kattelabb, en stein som er både brun og grønn, en hard stein, vi kan se noe hvitt som kanskje kan være fuglebæsj, mosen, som er «myk som en dyne», den siste isen på stubben der barna møtes rundt, kjenner på isen med tunga og hendene.

Lenger opp høres prat mellom fire barn som har funnet et «hus» i steinuren. Pinner samles til billek, de balanserer forsiktig rundt på steinene, for ikke å falle i «vannet»

Vårens første møte med hvitveisen som viser frem den store blomsten og små knopper som snart skal springe ut.

Den store stubben som innbyr til sang: «En liten kylling i egget lå» 🎼🎶

Bjørketreet med alle sine svarte «knapper» som vi kan trykke på.

Vi gjømmer hverandre mellom pinner og sagflis.

Vi ser at disse omgivelsene har innvirkning på dynamikken i gruppa, på relasjonene, sammensetningen, samtaleemne og kreativiteten.

Kategorier
Ugletårnet

Karneval i gjenklang med nærmiljøet

Karnevalskostymer skal lages, og i Ugletårnet har vi jobbet med:

«Oss i gjenklang med nærmiljøet.»

I idémyldringsprosessen er det viktigste å finne mange idéer, ikke å bestemme seg. Dette må vi pedagoger hjelpe til med, slik at barna ikke tar hastige beslutninger og mister muligheten til å tanke på flere muligheter og sammenhenger.

Vi har stilt barna spørsmålene:

«Her i vårt nabolag og nærmiljø, hva er det som er viktig?»

«Hvilke mennesker er viktige, og hva gjør de?»

«Hva har vi rundt oss som er viktig for oss?»

Vi tegner mange idéer og forslag, og vi tenker sammen om hvilke sammenhenger vi ser mellom naturfenomener, mennesker og menneskenes oppfinnelser og verktøy.

Vi snakker om de nære tingene, som pizzabakere og iskremfabrikken, og vi snakker om de større perspektivene, som havet, sola, natta og dyrene. Barna bringer inn de indre forutsetningene for livet, hjertet og hjernen, og at alle må ha vann for å leve.

Vi blir stadig forundret over dybden og omfanget av barnas tanker og perspektiver!

Dette er også den viktigste delen av prosessen. Barna tegner, forteller og lytter, tenker egne og andres tankerekker, deler tanker, bygger videre på andres utsagn og finner sammenhenger i fellesskap.

Dette er øving i å tenke, som er selve kjernen i barnehagens læringsprosess.

Vi river og klipper til stoff i ulike farger som skal bli basen for kostymene våre. Det er vesentlig at barna deltar i hele prosessen, fordi det gir så mange og varierte erfaringer.

Noen barn vil male, andre vil lime eller sy. Vi pedagoger veileder dem til å få realisert idéene sine på best mulig måte.

Arbeidsklærne får riktig farge som sjekkes opp mot bilde barnet selv har tatt av ekte vare.

Slik kan man kle seg ut som strøm med både farger, ledninger og bryter.

For å gi rådyrpelsen riktig struktur og få den til å skinne, kreves mange tette og detaljerte penselstrøk med den minste penselen.

Kategorier
Stjerne

Musikk som støtter barnas egne lyder

Barnesanger, pop, rock, joik, country, danseband, rap, metal, visesang, opera, klassisk, orkester, musikal???

Vi har lenge reflektert over lydene barna lager selv og hvordan vi skal kunne løfte dem og gi dem verdi i større grad. Når de lager sine gjentakende «ja, ja, ja» med stor innlevelse og med bevegelse i hele kroppen, når et av barna starter å si/synge «mi, mi, mi» og en etter en henger seg på.

Vi reflekterer over at lyden de lager virker som om at den kommer helt fra magen, den er sterk og ekte, de uttrykker seg på en dramatisk måte. Hvilken sjanger innenfor musikk vil i størst grad støtte dette uttrykket og de lydene vi ser og hører barna gir oss. Er det noe musikk som ligner på deres uttrykk? Finnes det noen sanger som disse lydene/ordene kan brukes i?

Vi spinner videre på tanken om opera. Vi er nysgjerrig på denne sjangeren. Da vi spilte Duetto Buffo di due gatti, opplevde vi at barna ble nysjerrige, vi snakket om at vi fant støtte til noe av det vi er på leting etter i denne musikken. Vi kjenner at dette kan bli et fint utgangspunkt til veien videre, det kan gi næring til prosessen mot karnevalet.

Veien videre tar utganspunktet i lydene barna har laget. Valget vårt bli å gå for operaen som sjanger og «katteduetten» blir vårt fokus fram mot karnevalet. Parallellt skal vi jobbe med å prøve og sette sammen barnas lyder til en melodi/ komposisjon.

Hva er typisk for opera? Opera er et dramatisk verk der musikken er en avgjørende del, og der teksten helt eller delvis synges til akkompagnement av instrumenter. Opera er den betydeligste og mest komplekse formen for kombinasjonen musikk, tekst og scenisk handling i klassisk musikktradisjon. .(Store norske leksikon)

https://m.youtube.com/watch?v=O5bJJviAX0c

Kategorier
Stjerne

Barnas verk

«Barnas verk» fylt med humor, spenning, kropp, følelser og fellesskap.

Dokumentasjonen har tatt oss med i flere retninger og pedagogene er begeistret over alle oppdagelsene og møtene som har skjedd gjennom iscenesettelsen. Likevel kommer vi stadig tilbake til barnas egne lyder.

Tidligere har vi observert kommunikasjon mellom barna og slått oss til ro med det (barnas utvikling). Denne gangen har vi satt fokus på lyd gjennom prosessen. Med en utforskende og langsom pedagogikk der vi ser, lytter og observerer lyd i mange ulike situasjoner. Vi har reflektert over: når åpner vi opp for prosesser? Når lukker vi prosesser? Hvilke lyder blir vi nysgjerrig på? I hvilke situasjoner observerer vi lyd?

Mange av de gode refleksjonene har skjedd spontant og fortløpende når lyder oppstår. Under måltid, i lek, i møte med rommet og materialet, i overgangssituasjoner.

Pedagogene har observert og vi har følt oss litt til «overs». Lydene har vært barnas eie på et vis, men samtidig er vi en del av flokken, men ikke som hovedperson. Hvilken posisjon skal vi ha/ta?Tankene har surret over lengre tid. Vi prøver å forstå…

Det har vært sovetid. Barna blir tatt opp en etter en etterhvert som de våkner. Pedagogene har dekket rommet og hentet noe nytt material, et vaskebrett og noen katter i tre. En av pedagogene og et av barna nærmer seg vaskebrettet. En stor hånd griper en trommestikk og er i ferd med å møte rillene på vaskebrettet. Bevegelsen stopper opp når hun oppdager den lille hånden som holder en bitteliten kattepus. Hånden fører den mot vaskebrettet og hun skaper en ny lyd. Kanskje kattene kan bli en fin kombinasjon med lydmaterialet i prosessen? Barna viser vei…Kattene beveger seg videre rundt i rommet «mjau mjau», en glød vises i ansiktet. Katter er kanskje noe kjent, noe de har erfaring med, vi ser katter i utetiden og de er kanskje mer «oppnåelig» enn sjeldne dyr.

En spontan vending fra pedagogene fører oss inn på den italienske opera, Rossinis Duetto Buffo de due gatti (katteduetten). Rommet fylles av mjau….

Så er vi tilbake i det praktiske arbeidet der bleier skal skiftes.

Er det noen som vil ha ny bleie?

I sangtoner kommer

Ja-a-a-a

Tre av barna står som på en scene midt i rommet å synger ja-a-a-a tar opp ene hånden og lager rytmiske bevegelser. Flere hender beveger seg i takt med sangen av ja. De fleste i rommet retter blikket mot «komponistene» som skaper/fremfører «Ja».

Er det noen paralleller her? Noen sammenhenger vi har sett over tid? Kan vi språksette vår opplevelse? Kraften i rommet? Hva kjente vi på?

Hva kjennetegner barnas lyder?

Dramatikk

Humor

Høye toner

Lave toner

Rytme i kropp

Hva kjennetegner en opera?

Kategorier
Stjerne

Stoppunkt for refleksjon

På studiedagen 2.januar samlet vi oss for refleksjon rundt gjenklang. Sammen med hele arbeidslaget løfter vi ordet igjen. Gjenklang i møte med: barn og barn, barn og pedagoger, familiene, samfunnet, demokratiet, jorda og mangfold.

Hvilke gjenklanger vil vi gi?

Barnesyn, læringssyn og arbeidsmåter.

På stjernegruppen ser vi og reflekterer over dokumentasjonen og erfaringer vi har gjort oss i høst.

Hva har engasjert barna?

Hva er pedagogene nysgjerrig på?

Lyder som lages og skapes.

Felleskapet/laget rundt barnet er noe som opptar oss i dialogen.

Hvordan kan vi føre sammen den store helheten rundt barnet i prossessarbeidet?

Pedagogene reflekterer over

Ulike lyder

Felles erfaringer

Utforskning

Kroppens lyder

Materiale som vender barna til hverandre

Vi rydder bort materialet fra advent og iscenesetter rommet med kjente materialer fra høsten. Bilder fra høstens lyder skrives ut som en støtte for barna og pedagogene. Vi ønsker å ta «tempen» på barna før vi velger veien videre.