Kategorier
Komet

Karnevalsfest i gjenklang med lys prosessen vår

I barnehagen vår har vi et årlig karneval, hvor fellesskapet står sterkt i grunnen. Det skal være fest når det er karneval. Vi har i tradisjon å vise frem prosessene våre igjennom aktiviteter, kostymer, parade og miljøene i rommene. I år vil kometgruppa vise frem vår tolkning av lyset som fenomen.

Vi kaller gruppa inn til refleksjon rundt dokumentasjonen våres.

«Den 7. mars skal vi ha karnevalfest i barnehagen», sier pedagogen.

Fest er noe vi gleder oss til. Barna på komet har opplevd karnevalsfest før så de kommer fort frem med tankene sine. Kostymer, dans, mat, musikk, kake og mye mere.

«Ordet Karneval» er skrevet på et ark som er klistret på et plexiglass. Vi opplever magi når lyset treff plexiglasset og arket. En regnbue dukker opp. En klang av en sterk opplevelse kom frem som et minne hos oss. Det gir mening for oss og gripe øyeblikket og støtte oss på det vakre naturfenomenet om regnbuen som sto opp ned som gjengen på Kometgruppa fikk øye på.

Regnbuen som sto opp ned blir vår inngang til arbeidet vårt med gjenklanger og lys prosessen mot karneval.

«Grete, Grete, en regnbue står opp ned»

Vi dekker dokunentasjonstavla med brunt kreppapir og henter frem bildet. Skal vi prøve å male regnbuen?