Kategorier
Komet

Møteplasser ute

Ved bruk av «intelligente utematerialer» får barna muligheter til å møte hverandre gjennom fantasi og skaping. Barna blir interessert i hva andre barna skaper og de kan blir inspirert av hverandre. Alle barna tar med seg sin egen erfaringer, fantasi og behov i utforsking av materialer.

«Materialene vi former med, har egenskaper og kvaliteter som setter i gang ideer og tankeprosesser hos den som skaper. De som skaper går i dialog med materialet».

Waterhouse, A-H (2013). I Materialenes verden: perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. s. 35

«Ariel sin slott»
«En campingvogn som skal reise til Afrika»