Kategorier
Komet

Møteplasser


Vi tilrettelegger det fysiske miljøet, med tanke på å ha noe betydningsfullt å være sammen om. Med møteplasser mener vi plasser der vi kan møtes til samspill med hverandre og materialet.
Plasser som kan bidra til å bygge relasjoner, skape samtaler, lek, undring, utforskning og oppdagelser.
Alt i et rom er bevisst plassert med tanke på å lage gode møteplasser.
Vi ønsker møteplasser som skaper utvikling, læring og som inspirerer.
Dette er en kontinuerlig prosess hvor vi hele tiden reflekterer sammen over hvordan en møteplass fungerer.