Kategorier
Komet

Prosessarbeid med Gjenklanger : Veien til en Lys installasjon

Over flere måneder har pedagogene på Komet tilrettelagt møteplasser, aktiviteter og jobbet med rommets karakter for at barna skal få utforske lyset. Barna har møttes over et tredje med sine tanker, ideer og tolkninger.

Hensikten vår var:

🟠Å komme i gjenklang i møte med lyset. Vende barna til hverandre over et tredje.

🟠Å skape møteplasser, miljøer mellom mennesker der man har mulighet til å oppdage sammenhenger som gjør at man forstår mer av seg selv og omkring.

(Les mer om hensikten og aktivitetene på tidligere blogginnlegg).

For et par uken siden fikk vi et material fra en pappa på gruppa vår. En sekk full av mange runde tredskiver i ulike størrelser. Noen hadde hull og noen hadde ikke. Materialet ble til stor inspirasjon hos pedagogene på Komet. Pedagogene øyner mulighet for at Kometgruppa kan skape noe til felles og med lys som en fellesnevner. Kanskje en installasjon større enn oss selv? Noe som kunne slippe lyset igjennom.

Vi stilte oss et spørsmål videre i refleksjonene.

Hvordan kan vi som et lag forberede oss og til sammen skape noe stort?

Boka «Det skinner i Juni sin pels» og prosessen med rosen inspirerte oss for at vi ønsker å ha med barna tidlig inn i planleggingsfasen i denne prosessen.

De kollegiale samtalene i dagene som kommer ble viktige for å utvide tankesettet rundt prosessen; Else Mette blir med i refleksjonene rundt planlegging av lys installasjonen;

🟡Hva er lys ?

🟡Hva er en installasjon?

🟡Hvordan skal det se ut?

🟡Kan barna vise oss hvordan?

🟡Hvilket lys skal vi bruke?

Hun stiller oss et spørsmål som påpeker viktigheten av barns delaktighet.

Hva gjør det med barna som får mulighet til å være med å påvirke, endre og skape?

Vi fortsetter refleksjonene, og samtidig sender vi en e-post til foreldrene for å få med dem i prosessen.

Hva er en installasjon? Dette er et spørsmål vi ønsker at dere snakker med barnet ditt om.