Kategorier
Komet

«Treet som lå»

Når vi tegnet og malte «treet som lå» sist, satt vi igjen med flere spørsmål. Vi avtaler å gå tilbake for å se nærmere på treet. Sist var blant annet de grønne konglen i fokus. Et de grønne nå? er et av spørsmål vi tar med oss. «Piggene» etter de knekte grenene er også noe vi har sett i tegningene hos barna, er disse noe de er opptatt av? Vi observerer at «piggene» utfordrer barna» Dette kan kanskje blir vår inngang til neste tegneøkt.