Kategorier
Måne

Avskjeden

Hvem er jeg i dag? Hvem var jeg i går? hvem er jeg i morgen?  
Hvilke forventninger/holdninger har du som voksen til hvordan jeg er i dag?

Verdier, holdninger og menneskesyn blir skapt og utviklet i samspillet mellom mennesker. Mennesker vi møter i livet, er med på å forme oss. Vi blir påvirket, vi lærer av hverandre, og vi hermer etter de menneskene vi ser opp til eller ønsker å ligne. Denne prosessen kaller vi sosialisering, og den starter i det vi blir født.

Det å få en god start på dagen;
Det er ikke alltid like enkelt å ta avskjed en tidlig morgen, det som har skjedd i minuttene og timene før man kommer til barnehagen kan sette sitt preg på avskjeden. 

Dialogen mellom foreldre og barn er avgjørende for å få den gode starten. En kultur i gruppa der man sier hei til vennene sine er med på å gjøre at en selv også blir møtt med et hei. Et hei fra en venn kan være en inngang til en god start på dagen og et tiltak for at avskjeden går lettere. 

Når barna starter på ny gruppe blir det også nye rutiner. Avskjed kan skje på flere steder, ute ved bålet, i utestuen, ved gjerdet, inne der lek eller aktivitet har startet eller ved frokostbordet gjør at avskjeden gjøres ulikt. Hva trenger ditt barn i dag? Personalet er en støtte i avskjeden, men ikke den viktigste deltakeren. Å vende barna til hverandre eller å bli møtt av en venn er kanskje det aller fineste starten på dagen? 

Vi som foreldre ønsker ofte å overlevere beskjeder om hvordan starten har vært, og intensjonen er at dagen skal bli bedre av det. Men er det viktig for barnet at man formidler at man har stått opp med «feil bein»? Eller at i dag er jeg sur?
Er det beste for barnet at man tilrettelegger alt for at starten på dagen skal bli god? Skal barnet helt slippe motstand og få ta alle avgjørelser selv?
Hvem setter føringer for MIN dag, for hvordan jeg er/oppleves?