Kategorier
Måne

En pedagogisk strategi

Under studiedagen arbeider pedagogene med å lage en pedagogisk strategi om veien videre i prosessen vår med trær. En strategi som hjelper oss å forstå og støtte barnas sine ulike perspektiver.

Hvilken dokumentasjon har vi gjort i løpet av høsten? Vi tar med oss dokumentasjonene som bilder, videoer, notater, blogginnlegg, tegninger til refleksjon.

Vi ønsker å bruke kunnskapen og erfaringene som vi har skapt igjennom arbeidet så langt i prosessen, til å komme oss videre på nye måter. Vi stopper opp, tar et tilbakeblikk for å så tilrettelegge for veien mot fremtiden.

Vi reflekterer over dokumentasjonen og setter ord på det vi ser. Det gir mening når vi sitter rundt sammen å ser tilbake på dagene fra barnehagen. Det er nå rom for tolkning, og ta et valg med utgangspunkt i barnas uttrykk og oppdagelser.

Hvordan kan vi bidra med og legge tilrette for intelligente møteplasser og gode lærings arenaer hvor barna bruker hverandre som støtte og sin kunnskap i arbeidet og utrykker seg selv som individer.