Kategorier
Måne

Leker

Hvorfor ønsker ikke barnehagen at barna har med leker hjemmefra? 

I vår barnehage ønsker vi leker og materialer som er samlende for fellesskapet. Leker som barna kan være sammen om. Barnehagen og de ansatte har ansvar for å gi barna like muligheter til å komme inn i lek og bygge vennskap, uten at leker og ting hjemmefra bidrar til å gjøre det mer utfordrende for barna.

Vi opplever at flere barn kommer med leker, ting og rekvisitter til barnehagen. Og om én kommer med en leke, smitter det ofte på andre. En samtale og rammer fra hjemmet gir barna trygghet i situasjoner og møter som oppstår i barnehagen. Ringer, smykker, hårbøyle, spenner og nøkkelring er vakre og forlokkende ting. Ønske om å ha det en venn har kan bli en kraft. «Skal vi bytte?» «Kan jeg få den?» «Du kan bli med i leken hvis jeg kan låne?»

I barnehagen skaper vi øyeblikk og læringsprosesser sammen ut i fra menneskene og materialet som er rundt oss.