Kategorier
Måne

Maritimt lekemiljø

Skjell i ulike varianter er samlet fra fjæra i Åfjord. Takk for at dere tar med til barnehagen. Vi kombinerer disse med andre maritime naturmaterialer og figurer. Koraller, flytestein, knivskjell, blåskjell, steiner i ulike varianter mm.

Leken og spørsmålene rundt de ulike elementene gir oss erfaringer.