Kategorier
Måne

Prosess arbeid: Furutreet, Røtter eller Greiner?

Trestammen har fått lag på lag med leire etter mange stunder med arbeid på naturrommet. «Hva blir neste steg i vår arbeid med furutreet?»

«Vi må jo ha røtter» sa ei jenta.

Over stammen henger en grein av furutreet som vi tidligere har saget ned. Vi flytter stammen på øya i garderoben. Der henger vi også opp dokumentasjon.

«Øya» er en plass som egner seg for arbeidet med røttene. Vi tenker også at da vises furutreet til Månegruppa for alle. Det er fint å synliggjøre prosessene der det er ferdsel, vi vil dele vårt furutre med alle på barnehagen.

Røttene tar form, etter en samtale rundt røttene tar vi en befaring rundt stammen. Hvor skal vi feste de? Barna legger de nede på øya først, før noen løfter de høyere. De tester og tester. Pedagogen opplever at noen har fått en annen ide. Vi hører de prater om greiner. Vi spør om røttene kan brukes til grein også? Ja!

Kjapt bestemmer vi oss for å samles om hva alle i gruppa mener. Vi spør hver og en vil du at disse skal være røtter eller grein?