Kategorier
Måne

Prosess furutreet: tolkning av furutreet.

Vi møtes på naturrommet rundt blåleiren vi fikk fra en åker i nærmiljøet. Den er løs og saftig i konsistensen. Pedagogen observerer møte mellom leira og barna. Det kan se ut som den blå leira trenger støtte av en fastere leire. Det tilføres en fastere rødleire.

Etterhvert tilbys kjente elementer fra tidlig i prosessen. Pinner, barnåler, små tre stubber gir næring til arbeidet denne arbeidsøkten. Alt er tilrettelagt foran furutreet vårt.

Små hender jobber konsentrert med leire, pinner og barnåler. Kroppen beveger seg i samme tempo som tankene.

«Se, furutreet»

På gruppemøte reflekterer vi rundt videoene vi ser.

Tolkning av furutreet gir pedagogene inspirasjon til iscenesetting av et møteplass.

Vi ser tilbake til dokumentasjonen vår:

Hvordan iscenesette rundt furutreet sånn at barna får mulighet til tolkning?