Kategorier
Måne

Rabarbrasuppe

«Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna»

Rammeplan 2017