Kategorier
Måne

Rytme

Gjennom observasjoner og refleksjoner har rytme dukket opp som et sentralt ord for «gjenklanger» på Månegruppa. Vi ser mange ulike rytmer hos 3-åringene:

  • Noen finner en rytme selv, mens andre har behov for hjelp til å finne en rytme.
  • Barna møtes gjennom rytme
  • Telling
  • Ordrytme
  • System
  • Leikerytme: vi ser harmoni og disharmoni i leiken. Når er det harmoni og disharmoni?
  • Hvordan påvirker barna leikerytmen til hverandre?
  • Vi har en dagsrytme
  • Vi har en to- ukersrytme med utestart og innestart
  • Vi ser en rytme i barnas utelek og innelek

Akkurat nå ser vi at kuler vekker en gjentakende nysgjerrighet både inne og ute. Ute der rørene inviterer til kulebaner, bøtter som blir «blink» for kulene og inne der klinkekuler og steinkuler skaper lyd og rytme i et fat eller en kjele eller rett og slett at barna studerer de ulike kulene. Vi ser en gjenklang i barnas møter med kulene.

På gruppemøtet snakket vi om «lekerytme». Hva betyr ordet lekerytme for oss på gruppa? Både inne og ute ser vi at barna viser interesse for forskjellige typer lek.

Når vi er inne og når vi er ute finner barna sin egen rytme i leken. De kan bli påvirket av de andre barna og de kan finne på leken selv. Noen finner en rolig aktivitet, mens andre har lyst til å leke en rollelek sammen. Noen har lyst til å utforske nye materialer, mens andre har lyst til å bruke kroppen sin for å utforske. Finner barna hverandre i lek fordi de har den samme lekerytmen?

Noen velger å leser bok
Vi bygger hus
Her lekes det frisør
Tegner familien sin
Vi ser på dokumentasjon sammen
Utforskning på naturrommet
Vi leker sammen i «skogen»