Kategorier
Komet

Prosessarbeid Gjenklanger: Designe et miljø med lys

Vi har forsøkt å designet et miljø som kan by på undring, oppdagelser, gi spørsmål, skape nysgjerrighet, se, gripe øyeblikk og skape dialoger.

Videre stiller pedagogene ulike spørsmål til refleksjon:

🟡 Hvordan energi får vi av miljøet?

🟡 Hvordan blir relasjonene? I gjenklang med hverandre, miljøet og materialet?

🟡 Ser vi noen endring i leken?

🟡 Hvilke dialoger får barna i møte med gjenklangene fra lyset og materialet?

🟡 Hva blir barna opptatt av i møte med lyset?

Rosene symboliserer de ulike fasene man er i en prosess