Kategorier
Måne

Tur rundt Øfsti og Leistad

Vi veksler mellom å gå på rekke, holde hender og det å gå fritt. Nå er det en annen måte å gå på tur enn da vi gikk på Sol. Tauet er ikke lenger vårt hjelpemiddel, nå finner vi hjelp i å holde en venn i hånda eller å gå på rekke. Vi går på traktorvei, gårdsvei, sti og asfalt. Vi møter anleggsmaskiner, landbruksareal, sterk vind, blader som flyver. Det er i mellom alle disse møtene vi blir sosiale, prater sammen og finner relasjoner. Et spor etter ei hestesko gir oss en møteplass og relasjonene styrkes. Funnet av ei snegle skaper samtaler, undring og spørsmål.