Kategorier
Komet

Vi forbereder lekemateriale i papir

Kreppapir

Re-board

Gjenbrukte pappkopper

Silkepapir

Papprør

Vi ønsker at barnas lekemiljø skal være innbydende, gi mangfold, det fysiske miljøet og materialet utformes med tanke på at estetikk gjør noe med forutsetningene for læring, samspill og trivsel. Materialet og rommet skal formes med tanke på å gi barna utfordringer, variasjon og gode møteplasser for læring og sosiale relasjoner. Barna skal få møte et miljø med materialrikdom.

Gjennom dialog med barna tar vi dem med på våre tanker rundt arbeidsmåtene våre.