Kategorier
Planetringen Barnehage

Adventsstund på Komet

I år har vi valgt å gå tilbake i tid i adventssamlinga gjennom å se på «Jul i skomakergata». Dette er et bevisst valg med tanke på å finne ro, samt samtale rundt barns rettigheter som vises i «Jon Blund». Vi bruker tiden etter filmen til å samtale rundt dagens rettighet.

«Alle barna har rett til særlig beskyttelse og til å få utvikle sine evner på en sunn og naturlig måte».

Hva er vi flinke til?

– Å være til tannlegen

– Å gå på ski

– Kose med hunden

– Se på tv – stille

– Ta med alle i leken

– Flink til å hjelpe

– Flink til å gå på skøyter

– Lage mat

– Rydde opp

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap (Rammeplan s.9).