Kategorier
Informasjon Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne

Brannvernuke

Hvert år er det en nasjonal brannvernuke i uke 38.
En uke det spesielt skal være fokus på brannvern både i norske hjem, skoler og barnehager.

I barnehagen hos oss har vi to brannøvelser i løpet av uka, en varslet brannøvelse og en som ikke er varslet.
Varslet brannøvelse har vi tirsdag 19. september kl. 0930.
Vi øver og snakker sammen om hva vi gjør om det blir brann i barnehagen. Hvor vi skal møte opp, hva er det som varsler oss om det brenner i barnehagen, lyden i klokken, hvorfor vi må øve, at vi må holde oss samlet.

Her kan dere lese mer om Årets brannvernuke:
https://brannvernforeningen.no/brannvernuka