Kategorier
Planetringen Barnehage

Gjenklang i materialer hos personalet.

Vi har tatt frem bilder som ble startet på for flere år tilbake. Minner dukker opp hos personalet med tanker fra bildenes start. Med disse minnene med oss, ønsker vi å skape en gjenklang med dagens prosess.

Glass og speil blir bindeleddet, sammen med runde former og farger.

Klinkekuler og runde glassteiner sorteres av to barn etter farger. Sammen plukker vi ut ulike kuler og steiner. Deretter prater vi og diskuterer rundt hvilke steiner og kuler som passer til de ulike bildene. Bevisste tanker dukker opp; «der e det rødt, da må vi ha dæm rødan der». De visuelle sansene er absolutt til stede hos 3-åringene.

Den gang bildene ble påbegynt, jobbet vi med glass og speil. Dette hadde vi pedagoger med oss da vi ville videreføre arbeidet.

Det dukker selvfølgelig opp spørsmål om materialvalget rundt knust glass. Kan vi bruke dette materialet med 3- åringene? Hvordan kan vi jobbe med det? Hvorfor velger vi å la 3-åringene møte dette skjøre, skarpe materialet?

Under arbeidet introduserte vi speilglasset for to og tre barn om gangen. Hvordan kan vi ta på speilglasset? Hva må vi tenke på? Med varsomme fingre og pinsettgrep, så vi barna håndtere glasset med en forsiktighet? De viste respekt for glassbitene og satte de forsiktig på. De instruerte hverandre og minnet på at dette var skarpt og «vi må pass på så vi ikke skjær oss».