Kategorier
Planetringen Barnehage

«Men æ vil» – danning

De små hverdagssituasjonene er fine innganger for å jobbe med «vi» følelsen i barnefellesskapet. Danning handler mye om verdier og holdninger.

«Ja, men æ vil» er en setning vi ofte hører når situasjoner blir krevende for tiden. Vi voksne bekrefter men hvordan kan vi hjelpe barnet å nyansere? 3 åringens ego er enda sterkt men vi opplever at dialogen er et godt verktøy for en større forståelse. Humor kan også være en støtte for å forstå at man er en del i et fellesskap.

Vi opplever at treåringen er moden for å nyansere opplevelser. Noen ganger kan vi høre barna si «det er ikke lov». I ei gruppe og i et barnehageliv er det regler og normer. Men dette er ikke sort-hvitt, tvert i mot består disse reglene og normene av flere toner. Vi ser at treåringen samtaler og reflekterer med oss når vi snakker om regler og normer. «Æ vil ta av jakka», kan en av barna si. Vi tenker at det er begrensende å si «det er ikke lov», men at nyansering og tanker rundt «kanskje du kan åpne jakka di» er med på å berike og skape en større forståelse.

«Æ vil gå ut», sier et av barna mens vi er inne. Kan vi gå ut når vi har lyst? Hvor er de andre vennene dine nå? Som en del av ei gruppe kan en regel eller norm oppleves slik for barna. Kan vi ta alle fruktbitene? Det handler ikke nødvendigvis om hva som er lov eller ikke, men om å se selv i ei gruppe.