Kategorier
Planetringen Barnehage

Vi gjør sammen

Når vi tilrettelegger for en arbeidsøkt, jobber vi ofte sammen.

Vi tenker ikke først og fremst at det er aktiviteten alene som er det viktigste, men alt som skjer gjennom den i form av prat, diskusjon, benevning, deling av tanker etc.

«Vi tror at læring begynner med en sosial aktivitet, at læring og identitet blir til i et fellesskap med andre. Læring og kunnskap skapes gjennom undring, mangfold, nysgjerrighet, veiledning og prosesser».

Kulebildet som barna laget på Sol får stadig nytt uttrykk gjennom papir.

Dette er en aktivitet som er synlig i rommet der barna kommer og går.