Kategorier
Planetringen Barnehage

Treet som lå…

På Steffensletta møtte vi et forunderlig, majestetisk og eventyrlig tre.

Møtet med treet som lå tar vi med oss som utgangspunkt i arbeidet denne uken. Vi har forsøkt å fange opp og beskrive følelsen i møtet i ord:

Treet gir følsomhet og knytter oss sammen

Bevegelsene våre møter en majestetisk kraft i treverket

Grønne kongler samles som dyrebart gull

Filosofiske samtaler om sagflis, levende og død

Barken – overflate, fargespill og forunderlige former

Barna har brukt mange ulike språk for å uttrykke disse følelsene som oppsto i møtet; tegning, maling, samtaler, utforsking av materialer og bevegelser. Vi startet med å jobbe felles i stort format fordi vi trenger hverandres tanker.