Kategorier
Planetringen Barnehage

Vi møtes rundt et maleri

Vi tilrettelegger for maling ute. Med ulike redskaper som pensler i ulik størrelse, svamp, kam og pinner. Noen maler med store bevegelser og bruker mye maling. Mens andre er litt forsiktigere og maler på små detaljer. Noen observerer lenge først.Det lages mønster i malinga med kammen og pinnen. Kammen lager en skrapelyd når den trekkes frem og tilbake. Noen er i aktiviteten lenge, mens andre kommer og går.

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. Kilde: Rammeplam, Kunst, kultur og kreativitet s. 50