Kategorier
Stjerne

Kroppslighet

Uterommet gir andre muligheter for kroppslig utfoldelse enn innerommet. Klatre, hoppe, balansere, springe er uttrykk 2 åringen begeistres av og som vi støtter opp om i uterommet.


«Vi ser stadig mer forskning som dokumenterer at det å få lov til å utfordre seg selv og erfare risikosituasjoner, er bra for barn. Risikofylt lek er en naturlig del av barns lek og det å utforske grenser; hva de får til og hva som er mulig. Dette har positiv betydning for fysisk-motoriske utvikling og for hvordan barn etter hvert klarer å håndtere risiko» Ellen Beate Hansen Sandseter