Kategorier
Stjerne

Motoriske utfordringer i utemiljøet

«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelighetsglede og motoriske utvikling». (Rammeplan for barnehagen 2017)